+38 (0562) 47 - 46 - 70 , Приймальна комісія: тел: +38 (0562) 47 - 34 - 49, + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
//
Обрати сторінку

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ РАДИ

Склад спеціалізованої вченої ради Д 08.078.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) хімічних наук за спеціальністю 02.00.05 “Електрохімія”

затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 10.05.17 № 693, строк повноважень ради до 31.12.2019.

CКЛАД РАДИ

Голова ради:

 • Данилов Фелікс Йосипович, д.х.н., спеціальність 02.00.05

Заступник голови:

 • Проценко Вячеслав Сергійович, д.х.н., спеціальність 02.00.05.

Вчений секретар:

 • Бутиріна Тетяна Євгенівна, к.х.н., спеціальність 02.00.05.

Члени ради:

 • Бурмістров Костянтин Сергійович,  д.х.н., спеціальність 02.00.05;
 • Варгалюк Віктор Федорович, д.х.н., спеціальність 02.00.05;
 • Ведь Марина Віталівна, д.т.н., спеціальність 02.00.05;
 • Веліченко Олександр Борисович, д.х.н., спеціальність 02.00.05;
 • Гевод Віктор Сергійович, д.х.н., спеціальність 02.00.05;
 • Козлов Валентин Михайлович,  д.х.н., спеціальність 02.00.05;
 • Кошель Микола Дмитрович, д.х.н., спеціальність 02.00.05;
 • Кублановський Валерій Семенович, д.х.н., спеціальність 02.00.05;
 • Лук’яненко Тетяна Вікторівна, д.х.н., спеціальність 02.00.05;
 • Сніжко Любов Олександрівна, д.х.н., спеціальність 02.00.05;
 • Чигиринець Олена Едуардівна, д.т.н., спеціальність 02.00.05.
 • Шембель Олена Мойсіївна д.х.н., спеціальність 02.00.05;
ОБ'ЯВА ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ
ЗАХИЩЕНІ ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ

2019 рік

Дисертаційна робота Полтавець Вероніки Володимирівни  на тему«Електрохімічне формування та властивості електродних матеріалів на основі MnO2»

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

Дисертаційна робота Бобрової Ліни Сергіївни на тему «Електроосадження хрому з іонних рідин, що містять хром(ІІІ) хлорид і холін хлорид»

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента


Дисертаційна робота Скнар Юрія Євгеновича на тему: «Електроосадження металів родини феруму, сплавів та композитів на їх основі із метилсульфонатного електроліту»

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента
Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

2018 рік

Дисертаційна робота Савчук Олександри Олександрівни  на тему:     «Електросинтез нанокомпозитів на основі нікелю із метилсульфонатних електролітів»

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

Дисертаційна робота Цуркан Анни Вікторівни  на тему:   «Електрохімічний синтез та властивості композиційних покриттів Fe/TiO2»

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

2017 рік

Дисертаційна робота Булгакової Альони Володимирівни на тему: «КЕРОВАНИЙ СИНТЕЗ, МОРФОЛОГІЧНІ ТА СОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ЧАСТИНОК ЦИНК, КАДМІЙ І КУПРУМ(II) СУЛЬФІДІВ».

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

2016 рік

Дисертаційна робота Лук`яненко Тетяни Вікторівни на тему: «Електроосадження композиційних електрокаталізаторів на основі PbO2 з метансульфонатних електролітів».

Автореферат Дисертація  
Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

Дисертаційна робота Демчишиної Оксани Вікторівни на тему: «Електрохімічні властивості монозаміщених аквакомплексів нікелю».

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

Дисертаційна робота Кірсанової Ірини Вікторівни на тему: Тонкошарові оксидно- і сульфідно-молібденові електроди у літієвих хімічних джерелах струму».

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

Дисертаційна робота Рубльової Єлизавети Дмитрівни на тему: “Похідні полігексаметиленгуанідину – комплексні інгібітори електрохімічних і супутніх процесів на низьковуглецевій сталі в нейтральному середовищі”.

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

Дисертаційна робота Петренко Ліни Володимирівнина тему: “Кінетика анодного розчинення та пасивації легованих цинкових покриттів”.

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

2015 рік

Дисертаційна робота Середюка Володимира Олександровича на тему: “Вплив природи лігандів на електрохімічні реакції з участю комплексів катіонів хрому”.

Автореферат Дисертація    

Дисертаційна робота Бекірової Зареми Зейтуллаївни на тему: “Синтез і властивості координаційних сполук лантанідів з ацилдигідразонами 3-метил-1-феніл-4-формілпіразол-5-ону”.

Автореферат Дисертація    

Дисертаційна робота Гумерової Надії Ісмагілівни на тему: “Солі катіонів s- та f-металів із гетерополігексавольфрамоніколат(ІІ)-аніоном структури Андерсона”.

Автореферат Дисертація