Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21, + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
//
Обрати сторінку

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ РАДИ

Склад спеціалізованої вченої ради Д 08.078.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями:

 •  05.17.01 «Технологія неорганічних речовин»;
 •  05.17.06 «Технологія полімерних і композиційних матеріалів»;
 •  05.17.08 «Процеси та обладнання хімічної технології»;
 •  05.17.11 «Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів»

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2017 № 1714, строк повноваження ради три роки.

CКЛАД РАДИ

Голова ради:

Голеус Віктор Іванович, д.т.н., професор, спеціальність 05.17.11.

Заступник голови:

Півоваров Олександр Андрійович, д.т.н., професор, спеціальність 05.17.01.

Вчений секретар:

Макарченко Наталія Петрівна, к.т.н., доцент, спеціальність 05.17.01.

Члени ради:

 • Близнюк Ольга Миколаївна, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет «ХПІ», спеціальність 05.17.01;
 • Вєдь Валерій Євгенович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет «ХПІ», спеціальність 05.17.08;
 • Верещак Віктор Григорович, д.т.н., професор, в.о. завідувача кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.01;
 • Гевод Віктор Сергійович, д.х.н., доцент кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.01;
 • Євчик Віктор Сидорович, д.т.н., старший науковий співробітник, провідний співробітник, ДП Український науково-дослідний конструкторсько-технологічний інститут, спеціальність 05.17.06;
 • Єрмаков Петро Петрович, д.т.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.08;
 • Задорський Вільям Михайлович, д.т.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.08;
 • Зайчук Олександр Вікторович, д.т.н., доцент, декан, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.11;
 • Кравченко Олександр Васильович, д.т.н., старший науковий співробітник, проректор, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.01;
 • Кузяєв Іван Михайлович, д.т.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.08;
 • Науменко Олександр Петрович, д.т.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.06;
 • Нікольський Валерій Євгенович, д.т.н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.08;
 • Овчаров Валерій Іванович, д.т.н., професор, декан, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.06;
 • Пітак Ярослав Миколайович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет «ХПІ», спеціальність 05.17.11;
 • Савенков Анатолій Сергійович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет «ХПІ», спеціальність 05.17.01;
 • Свєткіна Олена Юріївна, д.т.н., доцент, завідувач кафедри, ДВНЗ «Національний гірничий університет», спеціальність 05.17.08;
 • Спорягін Едуард Олексійович, д.т.н., професор, професор кафедри, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 05.17.06;
 • Сухий Костянтин Михайлович, д.т.н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.06;
 • Сніжко Любов Олександрівна, д.х.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.11;
 • Федоренко Олена Юріївна, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет «ХПІ», спеціальність 05.17.11;
 • Черваков Олег Вікторович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.06;
 • Шпирько Микола Васильович, д.т.н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.11.
ОБ'ЯВА ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

ОБ’ЯВА ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

17 січня 2019 р. о 1300 в аудиторії 220 відбудеться захист дисертаційної роботи Самчилєєва Іллі Сергійовича на тему: «Комплексна переробка залізо- та молібденовмісної вторинної сировини з одержанням неорганічних сполук молібдену та феруму» яка представлена на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.01 – технологія неорганічних речовин.

Науковий керівник – Ніколенко Микола Васильович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри аналітичної хімії і хімічної технології харчових добавок та косметичних засобів (Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет»)

Офіційні опоненти:

 1. Близнюк Ольга Миколаївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри фізичної хімії (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»).
 2. Ожередова Марина Анатоліївна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри хімічної інженерії та екології (Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля).

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» або за наведеним нижче веб-посиланням.

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента
ЗАХИЩЕНІ ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ
 • ГРИДНЄВОЇ ТЕТЯНИ ВАСИЛІВНИ на тему «ОДЕРЖАННЯ АМОРФНОГО СИЛІЦІЙ(ІV) ОКСИДУ ПІДВИЩЕНОЇ ЧИСТОТИ З РИСОВОГО ЛУШПИННЯ»
Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента
 • БАРДАДИМ ЮЛІЇ ВОЛОДИМИРІВНИ на тему «ВПЛИВ МАГНІТНОГО ТА ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛІВ НА СТРУКТУРУ І ВЛАСТИВОСТІ ЕПОКСИДНИХ КОМПОЗИТІВ»
Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента